learning (144) diary (107) picture (93) religion (91) recipe (38) IT (25) others (25) iium (24) video (17) language (14)

Sunday, February 15, 2009

SIAPAKAH YANG BENAR-BENAR MENGAJI AL-QURAN?


Pada hari ini sebahagian besar umat Islam telah menjadikan al-Quran sebagai kitab berkat. Mereka hanya membaca Al-Quran untuk mendapat berkat dan tidak lebih dari itu. Sebahagian yang lain pula rajin membaca atau mengaji al-Quran. Walaupun perbuatan mereka adalah baik namun mereka mereka berpuas hati sekadar itu tanpa berusaha untuk memahami apa yang mereka baca.
Sikap seperti ini telah ditegur oleh Allah dalam surah al-Baqarah ayat 121. Allah berfirman, “Dan mereka yang telah Kami berikan Kitab kemudian mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itulah yang beriman dengannya. Barang siapa yang ingkar terhadapnya mereka itulah orang-orang yang rugi.”

Berhubung dengan kalimat ‘membaca Kitab dengan bacaan yang sebenarnya,’ sahabat Abdullah ibn Masud telah berkata, “Demi Allah, maksud membaca Kitab dengan bacaan yang sebenarnya ialah menghalalkan apa yang dihalalkannya, mengharamkan apa yang diharamkannya, membaca seperti mana ia diturunkan Allah, tidak mengubah kalam Tuhan dari tempatnya dan tidak mentakwilkan ayat-ayatnya secara yang tidak betul.” Perkara ini telah disebutkan dalam al-Asas fit Tafsir oleh Said Hawa.

Justeru Allah mahu umat Islam bukan sekadar mengaji al-Quran tetapi 'mengaji dengan sebenar-benarnya' dengan maksud yang telah disebutkan di atas.

No comments: